HVAC6-5A-T

Përdoret për të kontrolluar shpejtësite e ventilatorit HVAC FCU (të ulët mesatare të lartë ), gjithashtu për të kontrolluar amortizimin VAV 0-10 volt, me sensorit të temperaturës si input

© All rights reserved. Smart Home Albania 2023

Close